Diagnóstico de necesidades e identificación de problemas